MEB Araştırma Uygulama İzni

Milli Eğitim Bakanlığına bağlı her tür ve derecedeki okul ve kurumlarda; Üniversitelerin , kamu kurumu ve kuruluşlarının, sivil toplum kuruluşlarının ve araştırmacıların yapacakları araştırma uygulamaların 2020/2 sayılı genelgeye göre başvurularının gerçekleştirileceğini bildirmiştir. 

Dernek, vakıf, sendika, araştırma şirketi vb. kurum ve kuruluş temsilcileri ile lisansüstü eğitim öğrencileri ve akademisyenler ön başvuru sürecini ayse.meb.gov.tr adresi üzerinden gerçekleştirdikten sonra kurumları/üniversiteleri aracılığı ile uygulama izni için, ilgili genelgeye göre hazırlanmış, araştırma uygulama izin başvuru dokümanlarını gse@bilkent.edu.tr adresine ileterek, ilgili süreçleri başlatabilirler. Daha fazla bilgi için: https://bit.ly/2QEt3gH hna 2020