Graduate School of Education
Graduate School of Education
  • © 2021 Contact Us 0

Graduate School of Education

Ethics Committee Approval

MoNE re: Permission to Conduct Research
Milli Eğitim Bakanlığına bağlı her tür ve derecedeki okul ve kurumlarda; Üniversitelerin , kamu kurumu ve kuruluşlarının, sivil toplum kuruluşlarının ve araştırmacıların yapacakları araştırma uygulamaların 2020/2 sayılı genelgeye göre başvurularının gerçekleştirileceğini bildirmiştir. 
Dernek, vakıf, sendika, araştırma şirketi vb. kurum ve kuruluş temsilcileri ile lisansüstü eğitim öğrencileri ve akademisyenler ön başvuru sürecini ayse.meb.gov.tr adresi üzerinden gerçekleştirdikten sonra kurumları/üniversiteleri aracılığı ile uygulama izni için, ilgili genelgeye göre hazırlanmış, araştırma uygulama izin başvuru dokümanlarını gse@bilkent.edu.tr adresine ileterek, ilgili süreçleri başlatabilirler. 

Genelge
Yönetim Paneli Kullanım Kılavuzu
Dilekçe Örneği
Araştırma İzni Başvuru Taahhütnamesi
Araştırma/Tez Öneri Başlıkları