Permission to Conduct Research in MoNE schools: Procedures to Follow

  • Complete the research request form (i.e. Dilekçe), and send it to your Department including the following in the Appendices section of the proposal, and
  • attach your thesis/research proposal signed by your advisor [Prepare your research/thesis proposal (in Turkish) in line with the format provided by the Ministry of National Education (MoNE), adhering to the the guidelines (Genelge) provided by the MoNE].

Please note that your research/thesis is to include the following appendices:

  1. List of Schools (where the the study will be conducted)
  2. Data Collection Tool(s) [including permission obtained by the developers of the tools]
  3. Parental Consent Form [if applicable] (Örnek Veli Onam Formu)
  4. Informed Consent Form [if applicable] (Örnek Katılım Kabul Formu)
  5. Letter of Commitment (Taahhütname )
  6. Timeline
  7. Pre-application form via https://ayse.meb.gov.tr (for more info see Yönetim Paneli Kullanım Kılavuzu (ayse.meb.gov.tr)

N.B. the data collection cannot start before the approval of the MoNE.-----------------------------------------------------------------------------------------------
Milli Eğitim Bakanlığına bağlı her tür ve derecedeki okul ve kurumlarda; Üniversitelerin , kamu kurumu ve kuruluşlarının, sivil toplum kuruluşlarının ve araştırmacıların yapacakları araştırma uygulamaların 2020/2 sayılı genelgeye göre başvurularının gerçekleştirileceğini bildirmiştir. 

Dernek, vakıf, sendika, araştırma şirketi vb. kurum ve kuruluş temsilcileri ile lisansüstü eğitim öğrencileri ve akademisyenler ön başvuru sürecini ayse.meb.gov.tr adresi üzerinden gerçekleştirdikten sonra kurumları/üniversiteleri aracılığı ile uygulama izni için, ilgili genelgeye göre hazırlanmış, araştırma uygulama izin başvuru dokümanlarını yukarıda listelen süreçleri takip ederek iletebilirsiniz.