Aspires to foster excellence in teaching and research

Permission to Conduct Research in MoNE schools: Procedures to Follow


CHECKLIST


Make sure you complete the following steps before you submit all necessary documents to the Graduate School of Education:

 1. Prepare your research/thesis proposal (in Turkish) following the guidelines provided by the Ministry of National Education (MoNE). To this end,
  • Make sure you follow the structure (Araştırma/Tez Öneri Başlıkları) provided by the MoNE
  • Make sure you meet the requirements (Genelge) laid out by the MONE
  • Make sure you get the approval of your advisor as to the content and attachments of your research/thesis proposal
  • Make sure your research/thesis proposal is signed by your advisor.
 2. Start the formal pre-application process online through the following website: https://ayse.meb.gov.tr (for more info: Yönetim Paneli Kullanım Kılavuzu (ayse.meb.gov.tr),
 3. Complete the research request form (i.e. Dilekçe), and get the approval of your thesis advisor
 4. Send the request form together with your research proposal including all required supporting documents to one of the following links to get the approval of the Department Chair concerned
 5. Complete and sign the Taahhütname
 6. When you complete all the steps, submit the following to Graduate School of Education:N.B. the documents you provide will be sent to the MoNE
as they are when all the components listed under #6 provided; please make sure you get the approval of your advisor first.

N.B. the data collection cannot start before the approval of the MoNE.

——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
Milli Eğitim Bakanlığına bağlı her tür ve derecedeki okul ve kurumlarda; Üniversitelerin , kamu kurumu ve kuruluşlarının, sivil toplum kuruluşlarının ve araştırmacıların yapacakları araştırma uygulamaların 2020/2 sayılı genelgeye göre başvurularının gerçekleştirileceğini bildirmiştir. 

Dernek, vakıf, sendika, araştırma şirketi vb. kurum ve kuruluş temsilcileri ile lisansüstü eğitim öğrencileri ve akademisyenler ön başvuru sürecini ayse.meb.gov.tr adresi üzerinden gerçekleştirdikten sonra kurumları/üniversiteleri aracılığı ile uygulama izni için, ilgili genelgeye göre hazırlanmış, araştırma uygulama izin başvuru dokümanlarını yukarıda listelen süreçleri takip ederek iletebilirsiniz.